Älykäs verkkoajanvaraus tuo lisäarvoa asiakkaalle

Moderni sähköinen ajanvarausjärjestelmä palvelee asiakasta ja parantaa ammattilaisen työskentelyedellytyksiä. Tamperelaisen Movendoksen terveysteknologia-alusta on monipuolinen kattaus asiakaslähtöisiä tuotteita, jotka parantavat asiakkaan saamaa kokonaiskokemusta terveyspalvelusta. Toisiaan täydentävät ratkaisut mahdollistavat myös kerätyn datan hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä.

Älykäs ajanvarausjärjestelmä tekee palvelutarpeen arvioinnin, ja asiakas ohjautuu oikealle vastaanotolle. Turhat käynnit vähenevät. Kun järjestelmä on jo kerännyt asiakkaalta tiedon oireista, jää vastaanottavalle lääkärille aikaa tärkeimpään: asiakkaan kohtaamiseen.

– Ajattelemme sähköisen ajanvarausjärjestelmän olevan osa kokonaisuutta. Movendoksen mBooking-nettiajanvaraus integroituu Acuteen ja sen visuaalinen ilme räätälöidään aina vastaamaan terveyspalveluyrityksen omaa ilmettä. Asiakkaan saama palvelukokemus korostuu myös tällä tavoin, kertoo Movendoksen toimitusjohtaja Arto Leppisaari.

muotoutuu tarpeeseen

Jos loppuasiakas hyötyy, helpottuu myös terveydenhuollon ammattilaisen työ. Tampereella toimiva työterveysasema Pirte kiittelee etenkin järjestelmän ketteryyttä.

– Meillä on käytössä mBooking-nettiajanvaraus ja sähköiset terveyskyselyt. Olemme käyttäneet myös etävastaanottopalvelua ja syksyn aikana otamme käyttöön siinä uutena toiminnallisuutena hoitochatin, kuvailee Anne Jaakonmäki Pirtestä. Kyseessä on nimenomaan hoidollinen chat, jossa asiakas voi kysyä terveyteen liittyviä kysymyksiä. Chatissa vastaa yleensä hoitaja, joka voi liittää keskusteluun mukaan esimerkiksi lääkärin, työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin.

Pirtessä ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että Movendoksen järjestelmät ovat muotoutuneet hyvin yrityksen tarpeisiin.

– Jos meiltä on tullut kehittämis- tai muutostoiveita, on niihin tartuttu ja lupaukset on pidetty. Loppuasiakkaalle sähköinen ajanvarausjärjestelmä on hyvä, koska ajan voi varata vaikka illalla kotisohvalta.

terveyttä johdetaan tiedolla

Tulevaisuudessa terveyttä ja hyvinvointia johdetaan entistä enemmän tiedolla. Movendos mSurvey-kartoituspalvelulla voidaan toteuttaa erilaisia terveyskyselyjä. Älykäs järjestelmä kerää datan hyötykäyttöön. Jatkossa tekoäly analysoi tiedot asiakkaista ja heidän tarpeistaan.

– Tällä tavalla pystytään entistä paremmin tarjoamaan yksilöllistä palvelua ja kehittämään asiakkaita palvelevia menetelmiä tai toimintoja. Esimerkiksi työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyviä palveluita voidaan tutkia ja löytää uusia keinoja, Leppisaari sanoo.

mSurvey on monipuolinen ja joustava työkalu. Yksilö- ja ryhmätason tiedon lisäksi sen keräämää kokonaistason tietoa voidaan hyödyntää koko organisaation toiminnan parantamiseen tai vaikkapa asiakkaana olevien yritysten työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin anonyymitason seurantaan. Tämä on vain yksi syy, miksi järjestelmän käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.

lääkäriaseman kilpailukyky paranee

Suuret valtakunnalliset työterveysyritykset kehittävät omia järjestelmiään ja investoivat niihin suuria summia. On äärettömän tärkeää, että myös pk-sektorin toimijoilla on mahdollisuus matalalla riskillä lähteä täydentämään omaa palveluvalikoimaansa digitaalisilla tuotteilla.

– Tähän Acusfääri ja Acute Market ovat erinomaisia, Leppisaari toteaa.

Movendoksen alustaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakasyritysten kanssa. Kaikki Movendoksen alustan tuotteet on helppo ottaa käyttöön, ja ne ovat yhteensopivia Acuten kanssa. Useampia ratkaisuja ja toimintoja sisältävä alusta tuo myös kustannussäästöä, kun integraatiota ei tarvitse tehdä moneen kertaan, vaan uusia ominaisuuksia voi halutessaan joustavasti lisätä.

– Digitaaliset palvelut ovat olleet arkipäivää esimerkiksi finanssialalla jo pitkään. Samaa aika- ja paikkariippumattomuutta vaaditaan nyt terveydenhuollolta. Digitaalisten työkalujen on oltava kunnossa, jos terveyspalvelumarkkinoilla aikoo pysyä tulevaisuudessa. Sähköiset ratkaisut ovat aina kuitenkin apuväline, eivätkä itseisarvo asiakkaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen.

PhysioToolsilla motivaatiota harjoitteluun

Harjoitusohjeet kuntoutukseen ja liikuntaan on helppo ja nopea laatia PhysioTools-ohjelmalla. Asiakas saa ammattilaiselta yksilölliset harjoitusohjeet oman valintansa mukaan tulosteena, sähköpostitse tai mobiilisovellukseen. Harjoitteiden antaminen – ja erityisesti mobiilisovellus – on hyvä keino sitouttaa ja motivoida asiakasta harjoittelemaan. PhysioTools-ohjelma on käytössä tuhansissa organisaatioissa ympäri maailman.

– Tulevaisuudessa yhteistyö erilaisten softien välillä on entistä tärkeämpää. Ohjelmien integroinnilla järjestelmien käyttäminen helpottuu, ja samalla säästyy työaikaa, sanoo PhysioToolsin toimitusjohtaja Mika Huotari. Moni asiakas käyttääkin jo nyt ohjelmaa yhdessä esimerkiksi Acuten potilastietojärjestelmän kanssa.

Lue lisää PhysioToolsin verkkosivuilta http://www.physiotools.com/fi