Astu sisään Acusfääriin

Acusfääri-digilehti kertoo Vitecin nykyisille ja tuleville asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille Acusfääri-konseptista. Lehti esittelee Acute Marketin tuotevalikoimaa ja partnereita terveydenhoitoalalla ainutlaatuisen kehitysyhteistyön takana.

joustava asiakaspalvelu – turhat käynnit pois

Asiakas ohjautuu suoraan oikealle vastaanotolle älykkään ajanvarausjärjestelmän ansiosta. Nopea palvelutarpeen arviointi jättää turhat käynnit pois. Vastaanottavalle lääkärille jää aikaa tärkeimpään, asiakkaan kohtaamiseen, järjestelmän kerätessä tiedot asiakkaan oireista. 

Joustavuus korostuu myös etävastaanotossa, jossa potilas ja lääkäri voivat keskustella videoyhteydellä ja jakaa tiedostoja reaaliaikaisesti. Virtuaalisen odotushuoneen videojonosta potilaita voi ottaa vastaan se lääkäri, jolla on aikaa.

nopea tiedonsiirto tehostaa työajan jopa kolminkertaisesti

Työaikaa merkittävästi tehostava kommunikointipalvelu syntyi, kun joukko lääketieteen opiskelijoita havaitsi tiedonkulun jääneen sairaalamaailmassa ajastaan jälkeen. Palvelua käyttävät lääkärit kertovat sen tehostavan työajan käyttöä jopa kolminkertaisesti.

Haluamme edistää monitoimijakulttuuria.

digitaalisesti vai kymmensormijärjestelmällä?

Potilastiedon tuottamisen on oltava lääkärille mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Sihteerillä on oltava myös mahdollisimman hyvät työkalut potilastiedon tuottamisen viimeistelyyn. Digitaalinen sanelujärjestelmä on tätä päivää. Ota älypuhelin avuksesi!

Kilpailukyky löytyy erilaisuudesta ja edelläkävijyydestä.

kanta-palveluiden edistyminen

Kanta-palveluihin liittyy paljon kansallisia määrittelyitä, jotka asettavat vaatimuksia potilastietojärjestelmien sisällölle. Tavoitteena on yhtenäistää eri järjestelmien tietosisältöä, ei itse potilastietojärjestelmiä. Vitecillä tavoite on olla koko ajan askel edellä muita.

Acusfääri tuo uniikkia digitaalista kilpailuetua yrityksellesi.

uudistujat menestyvät

Alalla toimivat saavat Sote-uudistuksen myötä uuden toimintaympäristön. Asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen merkitys korostuu. Tulevaisuudessa digitaalisilla palveluilla on entistä suurempi rooli palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisessa. Kiristyvässä kilpailussa menestyvät palveluntuottajat, jotka kehittävät ja hyödyntävät uusia toimintatapoja.

Sote-ympäristö on monimutkainen kokonaisuus, jossa toimintaan ja sitä tukevaan teknologiaan liittyvien muutosten läpivienti on vaativaa. Uudistujat menestyvät.