Puhumalla paras - Nopeuta potilas­kertomusten kirjausta

Digitaalinen, potilastietojärjestelmään integroitu sanelujärjestelmä tehostaa ammattilaisten työajan käyttöä huomattavasti. Lääkärien ja myös esimerkiksi työterveyshoitajien aikaa riittää tällöin enemmän potilastyöhön.

Acuteen integroitu Diktamen-sanelujärjestelmä on helppokäyttöinen ja joustava. Potilaskertomusten kirjaukset saa tehtyä järjestelmän avulla nopeasti ja luotettavasti aina oikeaan aikaan. Potilastiedon tuottamisen ratkaisuja kehittävä Diktamen Oy on jo vuosia tehnyt töitä helpomman ja tehokkaamman potilasdokumentoinnin eteen.

– Diktamen-järjestelmän tarkoitus on tukea asiakkaita siinä, että potilasdokumentit syntyisivät mahdollisimman pienellä vaivalla potilastietojärjestelmään ammattilaisten aikaa säästäen. Olemme tutkineet erilaisia työtapoja, miten potilastekstejä voi järjestelmiin syöttää, Meillä on aina optimaalisin tapa käytössä, kertoo toimitusjohtaja Olavi Valkama.

Tietokoneella tekstien kirjoittaminen on tehokasta silloin, jos potilastekstit ovat lyhyitä. Pidemmät tekstit on järkevintä sanella äänitiedostoiksi, jolloin aikaa vievä työvaihe, eli potilastietojärjestelmän navigointi ja tekstin syöttäminen eri soluihin, voidaan siirtää tekstinkäsittelijälle. Lääkäreiden lisäksi sanelua voisivat hyödyntää myös monet hoitajat. Esimerkiksi työterveyshuollossa siitä olisi huomattava apu.

– Työterveyshoitajat tekevät pitkiä työpaikkaselvityksiä ja raportteja. Muistiinpanot asiakkaasta olisi nopeasti kirjattu ylös puheella. Hoitajilla menee myös aikaa muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamiseen. Siinä ikään kuin tehdään sama kirjaus kahteen kertaan. Miksi ei hyödynnettäisi enemmän puhetta?

puheesta potilaskertomukseksi

Potilaskertomuksen laadinta sanelulla tulee olla mahdollisimman helppo ja nopea työvaihe ammattilaiselle. Myös sanelunpurkajilla ja heidän esimiehillään on oltava hyvät toimintaan suunnitellut työkalut käytössään, jotta potilasdokumentointi saadaan tehtyä aina ajallaan.

Diktamen-järjestelmä, asiakkaan omat sanelunpurkuresurssit ja toimintaa täydentävä on-demand-sanelunpurkupalvelu mahdollistavat sen, että potilaskertomukset saadaan mahdollisimman kustannustehokkaasti tuotettua:

– Tekoäly ei ole vielä niin pitkälle kehittynyttä, että se tunnistaisi puheen täydellisesti ja pystyisi hoitamaan potilastietojärjestelmän navigoinnin ja eri lomakkeille syöttämisen. Erilaisia puheentunnistusmoottoreita pystytään kuitenkin jo joiltain osin hyödyntämään digitaalisen sanelun purussa. Myös Diktamenin alustassa tämä on mahdollista ja testaamme jatkuvasti uusia menetelmiä. Toistaiseksi prosessiin tarvitaan vielä ihmistä, koska esimerkiksi navigointi potilastietojärjestelmässä on vielä liian monimutkaista ja riski virheisiin olisi suuri, Valkama toteaa.

Sanelunpurkaja pystyy purkamaan sanelut ja tekemään myös paljon asioita potilastietojärjestelmässä.

– Monesti kuulee potilaiden kertovan, kuinka vastaanottoajasta noin puolet menee siihen, kun lääkäri tuijottaa ruutua ja klikkailee lomakkeita auki ja tekee kirjauksia. Se ei ole järkevää ajankäyttöä. Työn voisi tehdä sanelunpurkajasihteeri, Valkama sanoo.

Diktamen tarjoaa myös sanelunpurkupalvelua asiakkailleen, esimerkiksi tasaamaan ruuhkahuippuja tai vaikka koko organisaation sanelunpurku- ja potilaskertomusten kirjaamistarpeiden täyttämiseen. Halutessa sanelunpurku tapahtuu myös reaaliajassa.

Lue lisää Diktamenin tarjonnasta: http://info.diktamen.com/

Tehokkuutta ennakoivaan työterveyteen

CSAM S7 Extranet -palvelu on kehitetty työterveyshuollon asiakkuuksien hallintaan ja helpottamaan yritysasiakassuhteiden ylläpitoa. Yrityskäyttäjille palvelu tuo avun henkilöstötietojen, sairauspoissaolojen, työterveyssuunnitelmien ja korvaushakemusten käsittelyyn.

– Työterveyden ammattilaiselle S7 Extranet vapauttaa aikaa varsinaiseen potilastyöhön, kertoo avainasiakkuuspäällikkö Kai Juusola.

Terveydenhuoltoalaan keskittyneenä ohjelmistotalona CSAM tuottaa digitaalisia ratkaisuja modernin työterveyden, lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin ennakoiden ja tehokkaasti.

Vähemmän hukkaan menneitä aikoja

Tekstiviesti vahvistaa varatun ajan ja muistuttaa siitä ennen käyntiä. Acuten ajanvarauskalenterista tekstiviestejä voidaan lähettää erilaisten määritysten perusteella. Viestien ajankohtia ja tekstisisältöjä on mahdollista räätälöidä yrityskohtaisesti.

– Muistutusviestien ansiosta varattuja aikoja jää vähemmän käyttämättä. Tekstiviesti on myös tietoturvallinen viestintätapa verrattuna vaikka sähköpostiin, Vitecin palvelupäällikkö Jyri Mäkinen toteaa.

Vahvistus- ja muistutusviestien lisäksi asiakkaalle voi SMS-palvelun kautta lähettää vapaamuotoisen viestin tarvittavalla sisällöllä.